Hôm nay, Thứ 7 Tháng 12 03, 2016 5:35 am

 • Thông Báo và Hướng Dẫn
  Hình ảnh Thông báo, Tin tức, và hướng dẫn sử dụng diễn đàn: Cách đăng nhập, bài mới, Chữ ký, Hình đại diện, Gởi tin nhắn, Hộp thư, bỏ dấu tiếng Việt...
  6 Chủ đề
  8 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi admin Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 5 Tháng 5 16, 2013 6:32 am
 • Cầu Nguyện Online
  Xin cầu nguyện và cùng nhau cầu nguyện cho những nhu cầu của người khác.
  682 Chủ đề
  2907 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Louis Anh Tuấn Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 6 Tháng 12 02, 2016 5:51 pm
 • Tạ Ơn Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh
  Hãy là người biết ơn về những hồng ân đã nhận được từ Chúa, Đức Mẹ và Các Thánh
  47 Chủ đề
  293 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Trần Thế Tiến Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 6 Tháng 11 25, 2016 2:09 am
 • Làm Chứng Cho Chúa và Mẹ
  Hãy nói về những ơn phần hồn và xác mà Chúa và Đức Mẹ đã ban cho bạn để làm chứng.
  10 Chủ đề
  66 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Lucia Lê thị Hường Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 7 Tháng 11 05, 2016 11:22 pm
 • Đặt câu hỏi và xem câu hỏi về đời sống đạo tại đây
  Bấm vào đây dặt câu hỏi để sống đạo. Hình ảnh Trước khi đặt câu hỏi, xin vui lòng xem câu hỏi đã được trả lời ở các tiết mục phía dưới, vì rất có thể đã có người thắc mắc giống bạn.Câu hỏi đã trả lời sẽ được di chuyển xuống phía dưới theo các tiết mục. Vui lòng bỏ dấu tiếng Việt khi đặt câu hỏi.
  1 Chủ đề
  0 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 3 Tháng 11 22, 2016 10:20 am
 • Giáo Hội Công Giáo
  Hỏi đáp liên quan tới Giáo Hội, Giáo Hoàng, Tòa Thánh Rôma.
  9 Chủ đề
  21 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Trần Nguyện Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 7 Tháng 10 24, 2015 6:46 pm
 • Chúa Cha
  Hỏi đáp về Chúa Cha.
  3 Chủ đề
  10 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi con chiên đi học Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 4 Tháng 7 10, 2013 12:21 am
 • Chúa Giêsu
  Hỏi đáp về Chúa Giêsu.
  2 Chủ đề
  5 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi annatasia82 Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 7 Tháng 5 18, 2013 9:04 pm
 • Chúa Thánh Thần
  Hỏi đáp về Chúa Thánh Thần.
  4 Chủ đề
  14 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 5 Tháng 5 12, 2016 9:59 pm
 • Đức Mẹ
  Hỏi đáp về Đức Mẹ, Lần Hạt Mân Côi.
  4 Chủ đề
  7 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 2 Tháng 8 26, 2013 5:39 pm
 • Các Thánh, Thiên đàng, Hỏa Ngục, Luyện tội
  Hỏi đáp về Các Thánh, Thiên đàng, Hỏa ngục, Luyện tội, đời sau.
  7 Chủ đề
  15 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 2 Tháng 2 23, 2015 6:20 am
 • Bí Tích
  Hỏi đáp mắc liên quan tới các Bí Tích, Thánh Thể, Thánh Lễ, Rước Lễ.
  16 Chủ đề
  32 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 2 Tháng 8 01, 2016 12:18 pm
 • Giáo Lý, Giáo luật
  Hỏi đáp về Giáo Lý, Giáo luật, các Ân xá, Ảnh tượng, xin lễ.
  29 Chủ đề
  69 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 2 Tháng 8 01, 2016 11:41 am
 • Thánh Kinh, Cầu Nguyện
  Hỏi đáp về Thánh Kinh, Cầu nguyện, Kinh sách
  25 Chủ đề
  70 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi pham ngoc nam Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 2 Tháng 1 25, 2016 2:05 pm
 • Phụng Vụ, Giáng Sinh, Phục Sinh, Mùa Chay
  Hỏi đáp về Phụng Vụ, Giáng Sinh, Phục Sinh, Mùa Chay
  20 Chủ đề
  46 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 3 Tháng 11 22, 2016 10:20 am
 • Ơn gọi
  Hỏi đáp về Ơn gọi, Nhà dòng, đời sống linh mục, tu sĩ, phó tế.
  17 Chủ đề
  39 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi dophamlananh Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 6 Tháng 1 22, 2016 5:35 am
 • Hôn Nhân, Gia đình
  Hỏi đáp về Gia đình, Hôn nhân, Tình yêu, Đồng tính, Phá thai.
  33 Chủ đề
  105 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 2 Tháng 5 02, 2016 10:36 am
 • Ma quỷ, Tội lỗi, Luân lý, Dị đoan
  Hỏi đáp về ma quỷ, tội lỗi, luân lý, Dị đoan, Bói toán.
  36 Chủ đề
  89 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 2 Tháng 8 01, 2016 12:02 pm
 • Hội đoàn và các Mục vụ
  Hỏi đáp về Hội đoàn, Nhóm, Phong trào và các Mục vụ.
  5 Chủ đề
  11 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi GiuseNguyễn Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 3 Tháng 9 30, 2014 3:17 am
 • Tổng Hợp
  Hỏi đáp tổng hợp về sống đạo.
  14 Chủ đề
  47 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi LmKhatTue Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 2 Tháng 1 11, 2016 3:43 pm
 • Đặt câu hỏi và xem câu hỏi về Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo tại đây
  Bấm vào đây dặt câu hỏi về Giáo Huấn Xã Hội Công Giáo. Hình ảnh Trước khi đặt câu hỏi, xin vui lòng xem câu hỏi đã được trả lời ở các tiết mục phía dưới, vì rất có thể đã có người thắc mắc giống bạn.Câu hỏi đã trả lời sẽ được di chuyển xuống phía dưới theo các tiết mục. Vui lòng bỏ dấu tiếng Việt khi đặt câu hỏi.
  1 Chủ đề
  0 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Giuse Hung Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 6 Tháng 10 23, 2015 8:36 pm
 • Nhân Phẩm và Nhân Quyền
  Hỏi đáp liên quan đến quan niệm của giáo hội về phẩm giá con người; về sự liên quan giữa những quyền con người và Thiên Chúa.
  9 Chủ đề
  25 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Giuse Hung Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 6 Tháng 10 23, 2015 8:36 pm
 • Tự Do Lương Tâm
  Hỏi đáp liên quan đến hướng dẫn của giáo hội về khái niệm "Tự do lương tâm" trong hành xử xã hội.
  3 Chủ đề
  15 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Lm NguyenDaMinh Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 6 Tháng 10 11, 2013 7:54 pm
 • Công Dân Kitô Hữu
  Hỏi đáp liên quan đến hướng dẫn của giáo hội về cách sống của Ki-tô hữu trong trách nhiệm với đất nước.
  24 Chủ đề
  59 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi hongan Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 6 Tháng 10 23, 2015 5:47 pm
 • Nhân Chứng Tình Thương
  Hỏi đáp liên quan đến hướng dẫn của giáo hội trong việc làm nhân chứng tình thương ngày nay.
  7 Chủ đề
  16 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Lm NguyenDaMinh Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 5 Tháng 9 18, 2014 6:46 pm
 • Vườn Tao Ngộ
  Tạo căn nhà của bạn với tinh thần trách nhiệm, thành thật và bác ái. Tuyệt đối không sử dụng vào mục đích thương mại, chỉ trích, gây chia rẽ. Chúng tôi dành quyền xóa tất cả những bài không đúng mục đích.
  27 Chủ đề
  851 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi song_bong Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Chủ nhật Tháng 3 13, 2016 3:23 am
 • Chia sẻ
  Thơ, chia sẻ Lời Chúa, Cảm nghiệm của bạn.
  30 Chủ đề
  529 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Huong Nguyen Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Thứ 4 Tháng 9 07, 2016 7:24 am
 • Mách cho nhau
  Mách cho nhau những bài viết, điều hữu ích cho tâm linh và cuộc sống.
  34 Chủ đề
  52 Bài viết
  Bài viết mới nhất gửi bởi Hope Xem bài viết mới nhất vừa gửi
  Chủ nhật Tháng 6 05, 2016 5:54 pm

Đăng nhập  •  Đăng ký

Ai đang trực tuyến?

2 người đang trực tuyến: 1 thành viên, 0 ẩn và 1 khách (Thông tin cập nhật mỗi 60 phút)
Kỷ lục online cùng lúc là 127 người, vào ngày Thứ 4 Tháng 10 14, 2015 12:52 am

Thành viên đang trực tuyến: Google [Bot]

Bài được cám ơn

LmKhatTue (48), Lm NguyenDaMinh (26), Lucia Lê thị Hường (21), HOAHONG (7), Đào Nhất Hoa (6), GiuseNguyễn (4), PetQuangvinh (4), Maria Hương Nguyên (4), song_bong (3), Vuhuythien (3)

Thống kê

Tổng số bài viết: 5407 • Tổng số chủ đề: 1106 • Tổng số thành viên: 724 • Chào mừng thành viên mới nhất: nghung

cron